Monsinjors
Antons Smelters ceļā uz Godināmā titulu

"Tēva Smeltera devumu katoliskajai Bazīcai Latvijā ir grūti pārvērtēt."
Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs

Par monsinjoru Antonu Smelteru

Ecce servus Tuus

Monsinjors Antons Smelters dzimis 1923. gada 17. janvārī Varakļānu pagasta Kokaru sādžā, kā jaunākais bērns sešu bērnu ģimenē. Skolas gaitas viņš sāk Varakļānu pamatskolā. 1938. gadā iestājas Varakļānu ģimnāzijā, kuru nebeidz, jo 1943. gadā viņu kā “brīvprātīgo” iesauc Latviešu leģionā. Gandrīz divus gadus viņš pavada armijā. 1945. gada maijā kļūst par kara gūstekni Vācijā. Tā paša gada Ziemassvētku vakarā, kopā ar citiem latviešu karavīriem, izbēg no gūsta un nokļūst bēgļu nometnē Oldenburgā. 1948. gada janvārī ar bīskapa Boļeslava Sloskāna palīdzību nokļūst Beļģijā un uzsāk ceļu uz priesterību.Mācās Turnes Garīgajā seminārā. Ceļš uz priesterību nav viegls, tomēr skaists. Kalpošana Dievam un cilvēkiem iekaroja viņa sirdi. 1956. gada 16. jūlijā Turnē bīskaps viņu iesvēta par priesteri. Jaunais priesteris vēlas kļūt par misionāru “kaut kur Āfrikā”, bet bīskaps Sloskāns atbild: “Vācija, un vēlāk varbūt Latvija būs tavas misijas zeme.”1956. gada oktobrī Antonu Smelteru ieceļ par vikāru Vasmas draudzē Beļģijā, bet jau 1958. gada maijā, pārceļ uz dzīvi Ziemeļvācijā un uztic vikāra pienākumus Dipholcā, tur priesteris Smelters nostrādā 13 gadus. Pēc tam 20 gadi tiek aizvadīti Vācijas Osnabrukas diecēzē esošajā Harpštetes Kristus Karaļa draudzē. Viņa aprūpē ir arī visi Vācijā dzīvojošie katoļticīgie latvieši. Viņš ir Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības (LKSAA) “Dzintars” kapelāns. Vācijā priesteris Smelters cītīgi strādā pie apkārtraksta “Druva” izdošanas (iznāca 6 reizes gadā 700 eksemplāros), par papīra sagādi žurnālam “Katōļu Dzeive”, rūpējas par prelāta Vincenta Streleviča Jaunās Derības pavairošanu un nosūtīšanu uz dzimteni.Monsinjoram A. Smelteram patīk darboties jauniešu organizācijās. Beļģijā Vasmas draudzē viņš dibina Skautu kopas, Vācijā piedalās jauniešu nodarbību rīkošanā.1991. gadā Antons Smelters ierodas Rīgā un arhibīskaps Metropolīts V. Em. Jānis Pujats drīz viņu ieceļ par Rīgas kūrijas notāru ekonomu, tad par Rīgas Garīgā semināra pasniedzēju homiletikā un modestijā, kā arī viņu nominē par Sv. Jēkaba katedrāles prāvestu, par Rīgas Garīgā semināra garīgo tēvu un vēlāk par Rīgas dekanāta dekānu.Tā kā monsinjora A. Smeltera priestera dzīves devīze bija „Ecce servus Tuus” – „Lūk, Tavs kalps”, tad viņš pazemīgi pieņēma šos darbus un mēģināja tos veikt pēc savas labākās sirdsapziņas.Drīz pēc atgriešanās Latvijā monsinjors A. Smelters izrāda lielu līdzjūtību trūkumcietējiem, organizē līdzekļu vākšanu un maizes izdalīšanu pie Sv. Jēkaba katedrāles. Uz jautājumu, kāpēc viņš veic šo žēlsirdības darbu, skan atbilde: “Tāpēc, ka pats esmu cietis badu.” Viņa rūpju lokā ir arī Kristīgās Medicīnas centrs Rīgā, Rīgas Katoļu ģimnāzija, rekolekciju māja, Vissvētākā Sakramenta adorācijas kapela, Sv. Jēkaba katedrāles draudzes bibliotēka u.c. Strādājis kā laikraksta “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” redaktors kopš laikraksta iznākšanas – 1994. gada augusta.A.Smelters aizgāja mūžībā 2010. gada 19. maijā, apbedīts Rīgas Sv. Franciska baznīcas dārzā.Taisnīgi prasīgs darbā, laipns un atraktīvs attiecībās ar cilvēkiem un ar lielisku humora izjūtu, tā monsinjoru A. Smelteru raksturo tie, kas viņu pazina.

Bīskapa Sloskāna audzēknis

.

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles prāvests

.

Adorācijas kapelas dibinātājs

.


Publikācijas

Uzzini vairāk par monsinjoru Antonu Smelteru

Rīgas arhidiecēzes portāls Katolis.lv ir apkopojis vairākas publikācijas par tēvu Smelteru – gan viņa paša veidotās, gan laikabiedru atmiņas.


TV vertikāle

Antons Smelters – viņa dzīve un kalpojums

Pārdomas par monsinjora Antona Smeltera dzīvi, kalpošanu un īpašo harizmu, neliels atskats uz viņa biogrāfiju. Fragments no videomateriāla ar tēvu Smelteru, saruna ar viņu par priestera aicinājumu, dzīves pieredzi un kalpojumu ārvalstīs un Latvijā, par kristīgo prieku un tā avotu. Priesteris Ilmārs Tolstovs un diakons Gunārs Konstantinovs dalās savās atmiņās par Smeltertēvu.

Kalpošana

Vissvētākā Sakramenta adorācijas kapela

Klostera ielā 4, pašā Vecrīgas sirdī, pēc monsinjora Antona Smeltera iniciatīvas 2003. gadā atklāta Vissvētākā Sakramenta adorācijas kapela, kuru ikviens var apmeklēt 24 stundas diennaktī. Tā ir iespēja Vissvētākā Sakramenta priekšā pavadīt kādu laiku lūgšanā, apcerēt Svētos Rakstus, piedzīvot klusumu un Dieva klātbūtni, uzticot Viņam savas visdziļākās lūgšanas.Aicinām arī Tevi pieteikties kalpošanai Vissvētākā Sakramenta adorācijas kapelā, pavadot laiku Jēzus mīlošajā klātbūtnē.Pieteikties:

  • Baiba 22474127

  • Aldis 29340692

  • kapela.riga@gmail.com

Informācija

Saziņai, liecībām un atmiņu stāstiem

Lai atzīmējot tēva Smeltera devumu katoliskajai Baznīcai Latvijā, varētu tikt iniciēta titula "Venerabilis - Godināmais" piešķiršana monsinjoram Antonam Smelteram, ir nepieciešams viņa tikumu varonības oficiāls apstiprinājums. Tātad – rūpīga personas lietas materiālu apkopošana, sistematizēšana un iesniegšana izpētei Vatikāna Kongregācijai Svēto lietās.Tāpēc aicinām ticīgos iesūtīt liecības (atmiņu stāsti, sprediķos vai privātās sarunās sacītais u.c., arī foto, video) par tēva Smeltera dzīvi un darbību. Kad būs savākts pietiekams materiālu daudzums, tad varēs gatavoties dokumentācijas iesniegšanai Vatikānā, lūdzot Kongregāciju Svēto lietās izpētīt tēva Smeltera tikumu varonību un piešķirt viņam Godināmā titulu.Ir daudz ticīgo Katoļu baznīcā Latvijā, kuri pazīstot monsinjora dzīves gājumu nešaubās, ka jau šobrīd Smeltertēvs var palīdzēt mums lūgt Dievu slimību gadījumā un citās nopietnās vajadzībās. Arī šādos izdziedināšanas vai citas palīdzības gadījumos lūdzam sniegt liecības.Saziņai, lūdzu, izmantojiet kontaktformu vai e-pastu: smelters@e-pasts.lv

©2021, Smelters.lv

Paldies!

Pateicamies par iesūtīto informāciju, noteikti ar Jums jau drīz sazināsimies.